Internationalt fortalerarbejde

 

På globalt plan oplever vi i øjeblikket et hidtil uset pres på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR). En lang række stærkt konservative og religiøse lande har forenet sig i kampen mod kvinder ret til abort, unges ret til seksualundervisning og LGBT-personers ret til et liv uden diskrimination. De er begyndt at arbejde tæt sammen og koordinere deres modstand, så de rent faktisk udgør en reel trussel, når verdens ledere diskuterer menneskerettigheder og global udvikling. 

Tilbage i 2012 fik denne alliance eksempelvis vedtaget en resolution i FN’s Menneskerettighedsråd, som i princippet giver grønt lys til børnebrude, omskæring af kvinder og diskrimination af homoseksuelle, så længe der kan henvises til det enkelte lands ’traditionelle værdier’.

Vi ser desuden, at spørgsmålet omkring seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i stigende grad optræder som et kontroversielt emne i globale forhandlinger. Eksempelvis har det været umuligt at få verdens ledere til at bakke op om noget så grundlæggende som seksualundervisning til alle unge mennesker. Det kan blive en katastrofe, når verdenshistoriens største ungdomsgeneration begynder at dyrke sex uden at have tilstrækkelig viden om, hvordan man beskytter sig mod kønssygdomme og uønsket graviditet.

Derfor har vi allieret os med en række internationale netværk og lokale partnerorganisationer, så vi kan danne fælles front for at matche den modstand, vi møder i de store forhandlinger. Ved at arbejde sammen kan vi også lære af hinandens erfaringer og bidrage til at kapacitetsopbygge lokale organisationer i udviklingslandene.

Læs her et eksempel fra Filippinerne på, hvordan vores fortalerarbejde kan bære frugt, ved gode lokale samarbejder og tålmodighed. 

 

 

Samarbejde med Syd

I Sex & Samfund sender vi ikke bare kondomer og undervisningsbøger ned til udviklingslandene. Vores arbejde handler i langt højere grad om at give lokalbefolkningen en hjælpende hånd, så de kan stå på egne ben.

Vi samarbejder med lokale partnerorganisationer, som kender den lokale kultur og befolkningens behov.  Mange af dem er allerede store organisationer, som har mange års erfaring med at nedbryde tabuer, give unge mennesker seksualundervisning og sørge for at gravide kvinder kan føde i sikre omgivelser.

Vores arbejde består derfor i at træne og uddanne vores partnere til at gøre deres arbejde endnu bedre.

  • Vi lærer dem at bruge sociale medier til at nå ud til befolkningen, sætte en sag på dagsordenen og stille politikerne til ansvar for deres løfter.
  • Vi hjælper til med at organisere lokale kvinder i små grupper på tværs af landet, så i fællesskab kan råbe politikerne og de lokale myndigheder op.
  • Vi bidrager til at finansiere dele af deres arbejde, så de kan nå ud til endnu flere mennesker ved eksempelvis at lade sundhedspersonale cykle ud til afsidesliggende landsbyer.

I bund og grund handler det om at give mennesker de ressourcer, de mangler for at kunne kæmpe kampen selv.

 

 

Countdown

En fælles europæisk stemme

Sex & Samfund indgår i et stort konsortium sammen med 14 andre europæiske organisationer: Countdown 2015 Europe. Dette arbejde skal sikre, at seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder prioriteres på to niveauer: I de enkelte lande og igennem de fælles EU-institutioner. Samarbejdet i Countdown styrker vores mulighed for at sætte SRSR på den politiske dagsorden, holde politikerne ansvarlige og lære af vores fælles erfaringer.

Det er desværre nødvendigt med en stærk koordination på tværs af EU, fordi vi også oplever en stor modstand fra stærke kræfter i Syd- og Østeuropa. De ønsker at bekæmpe kvinders ret til abort, begrænse unge menneskers adgang til seksualundervisning og svække beskyttelsen af LGBT-personer i EU og resten af verden.

Sex & Samfunds opgave i konsortiet er at være i løbende dialog med danske beslutningstagere og indsamle erfaringer fra vores projekter i udviklingslandene. Det skal sikre, at SRSR prioriteres højt af danske politikere i både Folketinget og Europaparlamentet.

De andre medlemmer af Countdown løfter en lignende opgave i deres respektive lande, mens DSW, IPPF, MSI og EPF er særligt aktive i arbejdet målrettet EU-institutionerne. Og vores arbejde gør en forskel. En ekstern evaluering har slået fast, at Countdown har bidraget til at øge finansieringen af reproduktive sundhedsydelser med €450 millioner i perioden 2007-2009.

Countdown har eksisteret siden 2004 og ledes af IPPF og European Network.

 

PSDA

Population and Sustainable Development Alliance

I 2050 vil der være 9 milliarder mennesker på vores klode. Det vil lægge et kæmpe pres på vores klima og verdens ressourcer. Derfor var Sex & Samfund i 2009 med til at grundlægge Population and Sustainable Development Alliance (PSDA), som består af 15 organisationer med erfaring på kryds og tværs af SRSR, miljø og klimaforandringer.

Sammen har vi deltaget i internationale klimaforhandlinger og i forhandlingerne omkring de globale bæredygtighedsmål, som frem til 2030 bliver retningsgivende for verdens udvikling.

Formålet med alliancen er at styrke den politiske kobling mellem SRSR og bæredygtig udvikling, når verdens ledere skal forholde sig til en voksende befolkning, en større forurening og voldsommere klimaforandringer.

Når udviklingslandene i fremtiden oplever mere tørke og flere oversvømmelser, så er det ofte de mest udsatte grupper, som betaler prisen i form af mangel på mad, drikkevand og husly. Men vi kan lette presset på jordens klima og knappe ressourcer ved at give disse mennesker adgang til prævention, sundhedsydelser og sikre aborter. Så kan de selv bestemme, hvor mange børn de vil have, og hvornår de vil have dem.

Sex & Samfund har igennem PSDA leveret input og analyser til den danske udenrigs- og udviklingsminister samt en lang række danske og udenlandske aktører på SRSR- og klimaområdet omkring muligheden for at integrere SRSR i miljøprogrammer og klimatilpasning for at sikre bæredygtig udvikling.

 

E-læring

E-læringsmateriale om seksuelle og reproduktive rettigheder

Sex & Samfund har udviklet et E-læringsmateriale om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i samarbejde med Danida Fellowship Centre. Materialet fungerer som led i kapacitetsopbygningen af menneskerettighedsorganisationer og ambassader, som skal arbejde rettighedsbaseret med demokrati og udvikling. E-læringsmaterialet er internetbaseret, tager syv timer at gennemføre og udgør den afsluttende del af et kursus på to uger, som afholdes af Danida Fellowship Centres ugandiske partner i Kampala.

I løbet af de syv timer kommer deltagerne til at beskæftige sig med national og international lovgivning, virkelige retssager og cases fra hele verden, hvor mennesker har fået krænket deres seksuelle og reproduktive rettigheder. Deltagerne får desuden mulighed for at komme med personlige beretninger, hvor de selv har oplevet at få krænket deres rettigheder.

Ved at få deltagerne til at reflektere over, hvordan de forholder sig til deres egne og andres rettigheder, klædes deltagerne på til at arbejde med SRSR og sætte det seksuelle og reproduktive område på dagsordenen. 

Vidste du at...

Sex & Samfund er medlem af verdens største organisation IPPF, som arbejder med seksuelle or reproduktive rettigheder og sundhed i 172 lande.