Nationalt fortalerarbejde

 

I Danmark er der stor politisk opbakning til arbejdet med SRSR – men vi er bestemt ikke i mål. Det er nemlig en alt for lille del af den danske udviklingsbistand, som understøtter det seksuelle og reproduktive område.

Men der er faktisk et kæmpe potentiale i at investere en større del af udviklingsbistanden i seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder – for hver krone investeret nu og her, kan man spare langt mere på den lange bane. Eksempelvis koster det $680 millioner om året at behandle kvinders komplikationer efter usikre aborter.

Derfor hjælper Sex & Samfund bl.a. politikerne i Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder med at arrangere konferencer og oplæg for at skabe opmærksomhed omkring området. Vi skriver også løbende høringssvar til Danida, når der skal udvikles nye landepolitikker og specifikke projekter, så SRSR integreres i arbejdet.

Som noget nyt har vi også startet et projekt, som skal få private virksomheder til at integrere SRSR i deres CSR-strategier. Hvis vi kan få privatsektoren med i kampen for alle menneskers ret til at bestemme over deres egen krop, så er det både godt nyt for medarbejderne og virksomhedernes bundlinje – dødelighed blandt mødre og spædbørn menes nemlig at resultere i et årligt produktivitetstab på op til $15 milliarder.

 

 

CSR

Pionerånd i samarbejde med private virksomheder

Der er et stort potentiale i at samarbejde med private virksomheder om at skabe udvikling i verdens fattigste lande. Derfor arbejder Sex & Samfund på at etablere stærke partnerskabe med den private sektor for at fremme mænd og kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder igennem virksomhedernes CSR-programmer.

Vi kortlægger og opsøger relevante virksomheder i Uganda, Kenya og Danmark for at klæde dem på til at styrke deres medarbejderes SRSR på arbejdspladsen igennem bedre adgang til god seksualundervisning oplysning, moderne prævention og ordentlige sundhedsydelser.

Projektet implementeres af Sex & Samfund i samarbejde med Reproductive Health Uganda og Family Health Options Kenya.  Begge organisationer har arbejdet sammen med private virksomheder tidligere for at formidle viden om SRSR og tilbyde seksuelle og reproduktive sundhedsydelser til virksomhedernes medarbejdere. For når medarbejderne får adgang til seksualundervisning, prævention og ordentlige sundhedsfaciliteter, så får virksomhederne også bedre tal på bundlinjen og en højere produktivitet.

Koblingen mellem SRSR og virksomheders CSR-programmer er meget ny. Derfor er der et stærkt fokus på kompetenceudvikling på tværs at Sex & Samfund, vores partnere og ikke mindst virksomhederne, som sjældent har erfaring med SRSR. Det betyder, at partnerskabsdynamikker baseret på fælles læring, roterende koordinering af projektet, samt løbende peer-reviews skal afprøves. I sidste ende skal der foreligge en model for det fremtidige samarbejde med virksomhederne, som kan implementeres nye steder.

Projektet løber fra 1. september 2014 til 1. maj 2016.

 

 

Tværpolitisk netværk

På tværs af partier for retten til egen krop

Sex & Samfund fungerer som sekretariat for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder. Netværket har eksisteret siden 2006 og tæller mere end 40 politikere fra både blå og røde partier.

Vores rolle som sekretariat er at understøtte netværket. Vi hjælper altså medlemmerne med at arrangere aktiviteter i form af konferencer og høringer og sørger samtidig for, at medlemmerne har adgang til den nyeste viden på det seksuelle og reproduktive område.

 

Høringssvar

Sådan bliver vi hørt

I Sex & Samfund består en stor del af vores politiske arbejde i at skrive høringssvar til Udenrigsministeriet. Når der udvikles nye politikker, strategier og programmer vedrørende lande og organisationer, som Danmark samarbejder med, så leverer vi analyser til embedsværket omkring mulighederne for at arbejde med køn, ligestilling og SRSR.

Da Udenrigsministeriet skulle udvikle en ny landepolitik for udviklingsarbejdet i Kenya, var Sex & Samfund eksempelvis på pletten med anbefalinger til at lade den nye landepolitik inkludere kvinders adgang til sikre og lovlige aborter, unge menneskers adgang til seksualundervisning og prævention, samt koblingen mellem SRSR og bæredygtig udvikling.

Vores høringssvar udvikles på baggrund af vores konkrete erfaringer og løbende input fra vores partnerorganisationer. Når et høringssvar er afgivet, så holder vi naturligvis øje med, det tages til efterretning og implementeres efterfølgende. 

Du kan læse alle Sex & Samfunds høringssvar her.

 

Events

En del af vores politiske fortalervirksomhed handler naturligvis også om at øge befolkningens opbakning til arbejdet med SRSR. Derfor deltager vi i oplysningskampagnen Verdens Bedste Nyheder, som hvert år i september sætter fokus på alle de fremskridt, som det danske udviklingsarbejde skaber ude i verden. Derudover er vi også på gaden ved flere lejlighed – eksempelvis Mors Dag og Copenhagen Pride.

Ved førstnævnte deler vores frivillige roser ud rundt omkring i landet for at sætte fokus på de 800 kvinder, der hvert døgn dør af graviditetsrelaterede årsager, og ved sidstnævnte flager vi med regnbueflaget for at sætte fokus på de mange lande, hvor LGBT-personer stadig kriminaliseres og forfølges. 

Vidste du at...

Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder startede i 2006, og består i dag af mere end 40 folketingsmedlemmer på tværs af partier.

Følg netværket på Facebook her.