Seksualundervisning til elever med særlige behov


Formål:
At deltagerne udvikler deres kompetencer inden for seksualundervisning til specialområdet og i ordinære klasser med elever med særlige behov.  
At deltagerne tilegner sig viden om og redskaber i forhold til elever med særlige behov og seksualitet.  
 
Indhold:
Sex & Samfunds principper og anbefalinger til god seksualundervisning på specialområdet.
Elever med særlige behov og seksualitet.
Håndtering af dilemmaer, udfordringer og problematikker for forskellige elever med særlige behov.  
Øvelser, metoder og materialer til seksualundervisningen.
 
Læringsudbytte:
Deltagere, der har gennemført kurset:
  • Har tilegnet sig viden om elever med særlige behov og seksualitet. 
  • Har tilegnet sig konkrete redskaber til at håndtere dilemmaer, udfordringer og problematikker i forhold til elever med særlige behov og seksualitet.
  • Har afprøvet konkrete øvelser, ideer og materialer til undervisningen. 
 
Målgruppe:
Lærere og sundhedsplejersker der underviser elever med særlige behov på udskolingsniveau.
 
Antal deltagere:
Minimum 10 deltagere, max 30 
 
Varighed:
3 timer
 
Agnete Bræstrup  (1909-1992)

Agnete Bræstrup (1909-1992)