Husk seksualiteten! Seksuel sundhed og trivsel for ældre og borgere med kronisk sygdom
 

Hvordan kan du som sundhedsprofessionel tænke borgeres seksualitet med som en del af deres generelle sundhed og trivsel? Hvordan kan du arbejde konkret med borgeres seksuelle sundhed og trvisel?
 

Seksualitet er en vigtig del af de fleste menneskers trivsel og livskvalitet. Alderdom og sygdom kan påvirke seksualiteten negativt, men den kan også have positiv betydning for trivsel og livskvalitet. Mange borgere vil gerne tale med sundhedsprofessionelle om seksualitet og seksuelle udfordringer i forbindelse med alderdom og sygdom, men har svært ved selv at tage emnet op. Og mange sundhedsprofessionelle oplever også, at det kan være en udfordring at tale med borgere om seksualitet.

Sex & Samfund har derfor udviklet dette kompetencekursus om, hvordan man kan inddrage seksualitet i det sundhedsprofessionelle arbejde i kommunerne. Kurset vil indeholde både en vidensmæssig del, der styrker fagpersonernes kendskab til seksualitet og dens betydning for trivsel, alder og sygdom, og en praktisk del, der har fokus på at give konkrete redskaber og værktøjer til at skabe dialog, yde hjælpe og give vejledning til ældre og borgere med kroniske sygdomme i forhold til seksuel sundhed og seksualitet.

På kompetencekurset vil der blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler og cases, dilemmaer og øvelser, der kan fremme sundhedsprofessionelles kompetencer i at inddrage seksualitet og seksuel sundhed i deres daglige praksis. Tilgangen på kursus vil være baseret på Sex & Samfunds brede, positive syn på seksuel sundhed og dialogiske metoder, som trækker på en rettighedsbaseret tilgang, en sundhedspædagogisk tradition og en normkritisk og mangfoldighedsbaseret pædagogisk tilgang.

Formål

  • At deltagerne styrker deres kompetencer og faglighed til at inddrage seksualitet og seksuel sundhed i deres dialog og arbejde med ældre og borgere med kroniske sygdomme
  • At deltagerne kan udvikle et fælles, åbent sprog og en professionel tilgang til seksualitet og seksuel sundhed i det sundhedsprofessionelle arbejde i de kommunale pleje-, omsorgs- og rehabiliteringsinstitutioner

Indhold

  • Viden om seksualitetens betydning for sundhed og trivsel i forbindelse med alderdom og sygdom
  • Rammer og regler for at yde hjælp og vejlede borgere i forbindelse med seksualitet
  • Introduktion til sundhedspædagogiske og dialogiske metoder
  • Eksempler og gruppearbejde om konkrete cases og dilemmaer
  • Inspiration til det videre arbejde på arbejdspladsen

Målgruppe

Kommunalt ansatte sundhedsprofessionelle med direkte borgerkontakt, eksempelvis sosu-assistenter og -hjælpere, hjemmehjælpere, sygeplejersker, pædagoger, fysio- og ergoterapeuter m.fl.

 

Varighed: 
4 timer

Antal deltagere:    
Maksimum 30 personer 

Bestilling af kurset:
Se kontaktinfo og yderligere detaljer i boksen til højre

Pris for kurset:
I alt 9.800,- kr.

Prisen inkluderer afholdelse af kurset med underviser fra Sex & Samfund. Til ovenstående pris tillægges de reelle transportudgifter. Kurset kan afholdes fra kl. 13.00 og fremefter. Hvis kurset skal starte tidligere, vil der kunne tillægges evt. diæter og udgifter til overnatning fra dagen før. Bestiller af kurset afholder udgifter til evt. forplejning på dagen og stiller et lokale med projektor og internetadgang til rådighed.

Gratis kursus i Høje-Taastrup

Husk seksualiteten! Seksuel sundhed for ældre og borgere med kronisk sygdom

 

Kurset afholdes:

Fredag d. 3. november 2017

kl. 10.00-14.30 på

 

Høje-Taastrup Rådhus

Bygaden 2

2630 Taastrup

Lokale B203

Klik her for at læse mere og tilmelding

 

Tilbud på undervisning?

Sex & Samfund kan altid kontaktes for en forespørgsel i forhold til tilbud på undervisning, kurser og oplæg:

 

Klik her for at læse mere og for at sende en forespørgsel på undervisning, kurser og oplæg