Skab dialog med minoritetsetniske unge om seksualitet, køn, krop og relationer

 

Kompetencekursus for lærere/undervisere og andre fagpersoner i grundskolen og på erhvervsuddannelser og produktionsskoler

 

Om kurset:

Hvordan skaber man dialog om seksualitet, køn, krop, kærlighed og ligestilling i klasser med høj andel af unge med minoritetsetnisk baggrund? Det kan man få inspiration og redskaber til på dette kursus om Sex & Samfunds undervisningsmaterialer 'Dialog i det multietniske klasserum', der er målrettet grundskolen eller erhvervsuddannelser og produktionsskoler med mange unge med minoritetsetnisk baggrund.

 

Materialerne består af tre undervisningsforløb med film, cases og dilemmaer fra unges eget liv om forskellige emner som kroppen, kærlighed, venskab og familie, køn, seksualitet og rettigheder. I grundsskolen tager alle tre undervsiningsforløb udgangspunkt i Fælles Mål for sundheds- og seksualundervsining og familiekundskab. På erhvervsuddannelserne er undervisningsforløbene målrettet fagmålene i 'Samfund og sundhed' på GF1 på EUD/EUX og på produktionsskolerne er undervisningsforløbene målrettet undervisningen i sundhed og seksualitet.

 

På dette kompetencekursus bliver deltagerne præsenteret for Sex & Samfunds tre undervisningsforløb, og deltagerne får redskaber og metoder til at varetage undervisningen i sundhed og seksulitet i grundskolen eller på erhvervsuddannelser og produktionsskoler.

 

Kurset tilrettelægges med oplæg, afprøvning af opgaver samt fælles diskussioner.

 

Formål:

At deltagerne får kendskab til Sex & Samfunds nye undervisningsmaterialer 'Dialog i det multietniske klasserum' til udskolingens 8. - 9. klasser eller til erhvervsuddannelser og produktionsskoler.

 

At deltagerne får konkrete redskaber og metoder til at varetage undervisning i sundhed og seksualitet for klasser med høj andel af unge med minoritetsetnisk baggrund.

                            

 

Målgruppe:

Lærere/undervisere, elevvejledere, elevcoaches, sundhedsplejersker og andre fagpersoner, der er i kontakt med minoritetsetniske unge i grundskolen eller på erhvervsuddannelser og produktionsskoler.

 

Varighed:

4 timer

 

Antal deltagere:

Maksimum 30 personer.

 

Bestilling af kurset:
Se kontaktinfo og yderligere detaljer i boksen til højre

 

Pris for kurset:
I alt 9.800,- kr.

Prisen inkluderer afholdelse af kurset med underviser fra Sex & Samfund. Til ovenstående pris tillægges de reelle transportudgifter. Kurset kan afholdes fra kl. 13.00 og fremefter. Hvis kurset skal starte tidligere, vil der kunne tillægges evt. diæter og udgifter til overnatning fra dagen før. Bestiller af kurset afholder udgifter til evt. forplejning på dagen og stiller et lokale med projektor og internetadgang til rådighed.

 

 

Tilbud på undervisning?

Sex & Samfund kan altid kontaktes for en forespørgsel i forhold til tilbud på undervisning, kurser og oplæg:

 

Klik her for at læse mere og for at sende en forespørgsel på undervisning, kurser og oplæg