Samfund, sundhed og seksualitet: Bestil et kompetencekursus


Er du underviser på en erhvervsuddannelse: Bliv klædt på til at løfte den nye undervisningsopgave med samfund, sundhed og seksualitet med et kompetencekursus i sundheds- og seksualitetsundervisning.

 

Fra august 2015 bliver sundhed og seksualitet obligatoriske emner på grundforløbets 1. del. Ifølge den nye bekendtgørelse for erhvervsuddannelserne skal det nye fag 'Erhvervsfag 2: Samfund og sundhed' også indeholde tværfaglig og fagmålrettet undervisning i emnerne seksuel sundhed, prævention, køn, krop og identitet.

Sex & Samfund tilbyder nu muligheden for at bestille et fire timers kompetencekursus til undervisere på landet erhvervsuddannelser. Kurset afholdes hos jer.

Med kurset får du og dine kollegaer redskaber og metoder til at varetage undervisningen i sundhed og seksualitet. I bliver også fortrolige med at benytte Uge Sex-undervisningsmaterialer. Det er materialer, som Sex & Samfund udvikler i forbindelse med den årlige Uge Sex-kampagne. Materialerne er alle udarbejdet efter den nye bekendtgørelse og de nye faglige mål om sundhed og seksualitet. 

Kurset tilrettelægges som en workshop med oplæg, afprøvning af forløb og metoder samt fælles diskussion. 

Formål:    

  • At du og dine kollegaer får inspiration og konkrete redskaber til at varetage undervisning i samfund, sundhed og seksualitet på erhvervsuddannelserne med afsæt i den nye bekendtgørelse for grundforløbets 1. del.
  • At du og dine kollegaer præsenteres for Sex & Samfunds undervisningsmaterialer, der udgives i forbindelse med Uge Sex-kampagnen.  

    
Indhold:  
Det nye fag er et almendannende fag, der skal give eleverne en helhedsforståelse af sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige, samfundsmæssige og personlige sammenhænge og udstyre dem med redskaber til at tage stilling til sundhedsmæssige problemstillinger i eget liv. Kurset indeholder derfor følgende emner:   

  • Det nye Erhvervsfag 2: Samfund og sundhed og faglige mål om undervisning i sundhed og seksualitet på erhvervsuddannelserne.
  • Unge og seksualitet – unges holdninger, adfærd og normer i forhold til seksualitet, sex, prævention, køn, krop og identitet.   
  • Præsentation af undervisningsmaterialer og undervisningsforløb fra Sex & Samfunds Uge Sex-kampagne på erhvervsuddannelserne.
  • Pædagogiske og didaktiske tilgange og metoder i undervisningen, underviserroller, aktiv elevdeltagelse.

 
Målgruppe:     
Undervisere, elevvejledere, elevcoaches, sundhedsplejersker og andre fagpersoner, der underviser på erhvervsuddannelser.

Varighed:
4 timer

Antal deltagere:    
Maksimum 30 personer 

Bestilling af kurset:
Se kontaktinfo og yderligere detaljer i boksen til højre

Pris for kurset:
I alt 9.800,- kr.

Prisen inkluderer afholdelse af kurset med underviser fra Sex & Samfund. Til ovenstående pris tillægges de reelle transportudgifter. Kurset kan afholdes fra kl. 13.00 og fremefter. Hvis kurset skal starte tidligere, vil der kunne tillægges evt. diæter og udgifter til overnatning fra dagen før. Bestiller af kurset afholder udgifter til evt. forplejning på dagen og stiller et lokale med projektor og internetadgang til rådighed.

Gratis EUD-kursus i Silkeborg

Kurset afholdes:

Onsdag d. 24. maj 2017

kl. 12.30-16.30 på

 

Teknisk Skole Silkeborg

Håndværk & Design

Bredhøjvej 16

8600 Silkeborg

Lokale: 103 / Øverste pavillon​

Klik her for at læse mere og tilmelding

 

Tilbud på undervisning?

Sex & Samfund kan altid kontaktes for en forespørgsel i forhold til tilbud på undervisning, kurser og oplæg:

 

Klik her for at læse mere og for at sende en forespørgsel på undervisning, kurser og oplæg

 

Inspirationspapir