Seksualundervisning til unge efter grundskolen

 

De fleste unge har deres første seksuelle erfaringer og bliver først seksuelt aktive, efter de har forladt folkeskolen. Men når de unge går ud af folkeskolen, er det ofte slut med at få seksualundervisning. Derfor er mange unge henvist til selv at finde viden, når de står overfor deres seksuelle debut.

 

Det er også i årene efter grundskolen, at de unge har travlt med at "opfinde sig selv", herunder deres seksualitet og køn. Og det er også i disse år, at flest bliver smittet med sexsygdomme. Sex & Samfund mener derfor, at seksualundervisning er mindst lige så vigtig på ungdomsuddannelser, væresteder, klubber og insitutioner for unge som i grundskolen.

 

Seksualundervisning på ungdomsuddannelserne

Sex & Samfund har derfor sat fokus på ungdomsuddannelserne og gør en indsats på flere fronter for at styrke undervisning og rådgivning til unge, der har forladt folkeskolen. Da de fleste unge går på en ungdomsuddannelse - enten gymnasiet, erhvervsuddannelser eller produktionsskoler, er det oplagt at målrette undervisning og andre indsatser i forhold til unges seksuelle sundhed og trivsel mod ungdomsuddannelserne.

 

Hver femte unge ud af en ungdomsårgang gennemfører i dag ikke en ungdomsuddannelse. Det er derfor vigtigt, at en målrettet seksualundervisningsindsats over for unge efter grundskolen også målrettes unge i aktiveringsprojekter, klubber, sprogskoler, være- og bosteder, daghøjskoler, AMU-kurser og institutioner for socialt udsatte unge.

 

Elever og lærere efterlyser seksualundervisning på ungdomsuddannelserne

Sex & Samfund foretog i 2010 en national kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Kortlægningens hovedkonklusioner er, at der i dag er ganske få uddannelser, som tilbyder de unge seksualundervisning, selv om både elever og fagpersoner på tværs af forskellige ungdomsuddannelser efterlyser seksualundervisning, der bygger videre på undervisningen i folkeskolen og er målrettet de forskellige elevgrupper på ungdomsuddannelserne.

Læs mere om kortlægningen

 

Samarbejde med kommuner

Sex & Samfund samarbejder også med en række kommuner om at sikre undervisning, information og rådgivning om prævention, sexsygdomme, herunder hiv/aids og klamydia, og seksualitet til alle unge, der har forladt grundskolen. Det gælder bl.a. kommunerne København, Silkeborg, Lolland, Rødovre og Høje Taastrup.

Læs mere om vores kommunale arbejde

 

Uge Sex

Fra 2012 er Uge Sex-undervisningskampagnen også rettet mod ungdomdsuddannelserne. I 2013 deltog 15.000 elever fra ungdomsuddannelserne i Uge Sex-kampagnen. Uge Sex er et komplet, tidssvarende og interaktivt undervisningskoncept, der give de unge mulighed for at udforske seksualitet og seksuel sundhed i et univers, der foregår på deres sprog og præmisser.

Læs mere om Uge Sex på ungdomsuddannelserne

 

 

 

Vi mener...

At seksualundervisning skal være et obligatorisk emne på gymnasier, erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu i Danmark.

 

Vidste du at...

I Københavns kommune tilbyder Sex & Samfund gratis seksualundervisning på ungdomsuddannelser og klubber, være- og bosteder, sprogskoler, projekter og institutioner efter grundskolen.

Undervisningerne varer cirka to timer og tilrettelægges efter målgruppe og behov.

 

Bestil undervisning

For yderligere information om Sex & Samfunds undervisning til unge efter grundskolen og på ungdomsuddannelser kontakt: 

Projektleder
Martijn Johansen
Tlf.: 3369 5613
Mail: mj@sexogsamfund.dk