Hvorfor seksualundervisning til unge efter grundskolen?

 

Der er flere grunde til at styrke seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne og til unge efter grundskolen:

 

Seksualundervisningen i grundskolen er generelt lavt prioriteret, meget uensartet og af svingende kvalitet, hvorfor en indsats på ungdomsuddannelserne er vigtig.

 

Sex & Samfunds kortlægning af ungdomsuddannelserne fra 2011 viser, at der er ganske få uddannelser, som tilbyder de unge seksualundervisning, selv om både elever og undervisere på tværs af de forskellige ungdomsuddannelser efterlyser seksualundervisning, der bygger videre på undervisningen i folkeskolen og er målrettet de forskellige elevergrupper på ungdomsuddannelserne.

 

Flere undersøgelser viser, at unge - herunder også unge med etnisk minoritetsbaggrund - efterspørger mere og bedre seksualundervisning og -oplysning om sexsygdomme, prævention, uønsket graviditet, abort, seksualitet, krop og køn.

 

Unge mellem 15-25 år er den aldersgruppe, hvor flest smittes med sexsygdomme som klamydia, kønsvorter eller herpes. Antallet af unge kvinder mellem 15-24 år, der får foretaget en abort, er stigende. Til trods for en ret stærk sikker-sex-norm blandt unge i Danmark, er der mange unge, der ikke konsekvent bruger beskyttelse, når de har sex.

 

Unge vokser op i en tid, hvor sex, krop, lyst og seksualitet cirkulerer mere og mere mellem det offentlige og private rum. Det stiller krav om, at unge udvikler kritisk sans og kompetencer i at tolke signaler, billeder og fantasi, så de ikke ureflekteret overtager de idealer om kroppens udseende, seksuelle adfærdsformer og normer om, hvordan man skal leve sit liv, som reklamer, pornografi og andre billedmedier dikterer. Undervisning og dialog om disse emner kan bidrage til, at de unge selv finder plads i nutidens mangfoldige og foranderlige verden og udvikler handlekompetence i relation til seksuel sundhed, krop, seksualitet og køn.

 

Mange unge taler ikke med deres forældre om emner af seksuel karakter. De har har således - udover billedmedierne, nettet og vennerne - ganske få voksne 'samtalepartnere', som de kan have en dialog og sparring med om seksuelle emner. Sundhedsstyrelsens undersøgelse Ung2006 viste, at hver femte mand ikke taler med nogen overhovedet om, hvordan man undgår sexsygdomme.

 

Vidste du at...

I Københavns kommune tilbyder Sex & Samfund gratis seksualundervisning på ungdomsuddannelser og klubber, være- og bosteder, sprogskoler, projekter og institutioner efter grundskolen. Undervisningerne varer cirka 2 timer og tilrettelægges efter behov og målgruppe.