Sex i Syd kampagne

Forbudt kærlighed

- unge LGBT'ers liv og levevilkår verden rundt

 

Undervisningsmaterialet og lærervejledningen

Undervisningsmaterialet ”Forbudt Kærlighed” er klar til brug.

Materialet er målrettet undervisning i samfundsfag, religion, historie og engelsk.

Du kan downloade undervisningsmaterialet til "Forbudt Kærlighed" her og lærervejledningen her.

 

Temaer i "Forbudt Kærlighed - Unge LGBT'ers liv og levevilkår verden rundt"


Tema 1) LGBT-personers levevilkår: Dette tema belyser, hvordan den samfundsmæssige og politiske ramme i forskellige lande sætter rammerne for LGBT-personers levevilkår, og dermed har store konsekvenser for den enkeltes livsmuligheder.

Tema 2) Køn, seksualitet og mangfoldighed: Forskellige opfattelser af køn, seksualitet og identitet.

Tema 3) Menneskerettigheder: Dette tema tager fat på LGBT-personers rettigheder set i et bredere menneskerettighedsperspektiv. En række forskellige perspektiver på menneskerettighedernes status bliver behandlet, ligesom sammenhængen mellem nationale og internationale lovgivninger, og menneskerettigheder bliver belyst.

Tema 4) Religion og LGBT: Dette tema belyser religionens og kirkens indflydelse på lovgivning, den politiske debat og den offentlige mening i syd. Hvilken indflydelse har kirken og forskellige religioner historisk set haft på LGBT-personers rettigheder og samfundsmæssige status? Er kirken og seksuelle rettigheder uforenelige områder?

Tema 5) Politik og udvikling: Dette tema belyser etiske og politiske diskussioner og dilemmaer i forhold til udviklingsbistand. Hvordan kan man eksempelvis arbejde for LGBT-rettigheder i lande, hvor det er ulovligt at være homoseksuel? Er det etisk forsvarligt at give udviklingsbistand til lande, der forfølger LGBT-personer? Hvilke tilgange er der til brug af udviklingsbistand som politisk pressionsmiddel?

Forbudt Kærlighed: Materialet

Her finder du:
Undervisningsmaterialet og Lærervejledningen.
God fornøjelse med materialet!

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til Forbudt Kærlighed, undervisningsmaterialet, lærervejledningen eller kampagneugen, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 3393 1010 eller e-mail: sexisyd@sexogsamfund.dk