YES to sexuality education

- A guideline for sexuality education in Vocational Training Institutions and for out-of-school youth

 

Undervisningsmateriale og lærevejledning 

Sex & Samfund har i samarbejde med Reproductive Health Uganda (RHU) udviklet et undervisningsmateriale målrettet unge i alderen 15-24 år der går på en teknisk skoler eller er som er udenfor skolesystemet. Projektet er en sammensmeltning af Sex & Samfunds erfaring med Uge Sex-kampagnen fra grundskole og ungdomsuddannelser og vores partneres viden om seksualundervisning og unges behov i Uganda..Materialet lever op til UNESCO’s International Guidance on Sexuality Education, WHOs Standards for Sexuality Education samt Uganda’s National School Health policy.

Undervisningsmaterialet består af otte temaer, og for hvert tema er der opstillet konkrete læringsmål, der skal sikre deltagerne en systematisk og helhedsorienteret viden og handlekompetence inden for seksuel sundhed, seksualitet, trivsel og rettigheder. Undervisningsmaterialet indeholder også en lærervejledning, der ruster underviserne på tekniske skoler og ung-til-yngre-undervisere uden for skolesystemet til at varetage dialogisk seksualundervisning for denne gruppe unge gennem brug af forskellige øvelser, cases og scenarier.


Temaer i YES to sexuality education:

Tema 1: Seksualitet: Dette tema tager fat på spørgsmål som: Hvad er seksualitet? Findes der mere end én slags seksualitet, og hvilken betydning har seksualitet for den enkelte? Og hvad betyder seksualitet på et samfundsmæssigt plan? 

Tema 2: Sex og seksuel lyst: Hvad er sex? Hvad er lyst? Og hvad gør man, hvis man oplever problemer i sit sexliv? Tema 2 tager fat på nogle af de tabuer, der florerer omkring sex, lyst og nydelse i stedet for at de unge finder svar på disse spørgsmål fra mindre kvalificerede og mindre mangfoldige kilder. 

Tema 3: Køn og ligestilling: Hvad er køn? Hvad er forskellen på biologisk køn og socialt køn? I dette tema udvikler de unge deres viden om forskellige forestillinger om køn, og de opøver deres evner til at se kritisk på de normer og forventninger, der er knyttet til at være ”dreng” eller ”pige” både på lokalt niveau og på et større samfundsmæssigt plan.

Tema 4: Seksuelle og reproduktive rettigheder: I dette tema skal de unge opnå viden om deres egne og andre rettigheder gennem forskellige øvelser og diskussioner. De unge får ligeledes redskaber til, hvordan de selv kan handle eller hjælpe andre til at handle, hvis deres egne eller andres rettigheder ikke respekteres af fx venner, familie, lokale myndigheder eller staten.

Tema 5: Kroppen: I dette tema udvikler de unge deres viden om kroppens funktion og fysiske og psykiske forandringer fra barn til voksen, og de arbejder med at forholde sig kritisk til medierne og populærkulturens normer om kroppen.

Tema 6: Seksuel og reproduktiv sundhed: Graviditet og abort: At få børn bør være en positiv ting. Mange teenagere bliver imidlertid uønskede gravide, og mange af disse ender i usikre aborter, fordi de unge ikke har viden om prævention og konsekvenserne ved ubeskyttet sex. I dette tema får de unge viden om, hvordan de kan beskytte sig, og de får redskaber til selv at træffe valg på et oplyst grundlag om, hvornår og med hvem, de ønsker at få børn.

Tema 7: Seksuel og reproduktiv sundhed: Sexsygdomme og hiv: Seksuel sundhed handler blandt andet om at undgå at blive syg og at vide, hvad man kan gøre, hvis man bliver smittet med en sexsygdom. I dette tema udvikler de unge deres viden om de forskellige sexsygdomme og diskuterer, hvordan man kan tage ansvar for sig selv og for andre, når man har sex.

Tema 8: Relationer og kæresteforhold: Hvad er et godt og sundt forhold? Hvordan kan man være en god ven, en god elsker eller en god partner i et parforhold eller ægteskab? I dette tema forholder de unge sig til forskellige typer af relationer – også dem man selv vælger, er født ind i og dem man indgår i ufrivilligt – og de unge diskuterer fordele og ulemper ved forskellige relationer og får redskaber til selv at skabe sig de relationer, de ønsker sig med respekt for andre. 

YES to Sexuality Education

Her finder du:
Undervisningsmaterialet