English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Sexsygdomme.dk » Sexsygdomme

 

Bekendtgørelser og love om sexsygdomme

Nedenfor findes de væsentligste love, bekendtgørelser, vejledninger og cirkulærer vedrørende sexsygdomme. Øvrig lovgivning omkring mere specielle forhold på sexsygdomsområdet kan findes på www.retsinfo.dk

 

Sundhedsloven (link)

LBK nr 913 af 13/07/2010 Gældende
 

 

Bekendtgørelse af lov om udførelse af lægegerning

LBK nr. 272 af 19/04/2002 (Gældende)

 

Bekendtgørelse om gratis vaccionation af visse smitsomme sygdomme m.v.

BEK nr 1171 af 07/12/2005 (Gældende)

 

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

BEK nr. 277 af 14/04/2000 (Gældende)

 

Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v.

BEK nr. 665 af 14/09/1998 (Gældende)

 

Vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

Vejledning nr. 60 af 14/04/2000 (Gældende)

 

Anmeldelsesformularer:

  • Anmeldelse af de individuelt anmeldelsespligtige sygdomme, Formular 1515 
  • Anmeldelse af gonoré og syfilis, Formular 1510

Begge kan rekvireres hos:

 

Dafolo
Suderbovej 22-24
9900 Frederikshavn
Tel.: 9620 6666
www.dafolo.dk

  • Anmeldelse af HIV-antistof positive personer, Formular 4001-6 (gældende fra 1. januar 2005)

Formularen fremsendes fra laboratoriet sammen med HIV-antistof positivt svar.

For yderligere oplysninger, gå ind på Statens Serum Instituts hjemmeside www.ssi.dk 
 

 

 

Redaktør: | Opdateret: