Få besøg af Normstormerne i 7. - 10. klasse på folkeskoler i Aarhus Kommune

Projektet Normstormerne er et gratis tilbud for alle 7. til 10.klasser i folkeskolerne i Aarhus Kommune. Det har til formål at mindske mobning og mistrivsel relateret til køn og seksualitet.

Normstormerne sætter scenen for:

  • et tryggere rum baseret på dialog og elevinddragelse
  • øvelser om normer, kønsidentitet og seksuel orientering, LGBT+-personer*, rettigheder, identitet, diskrimination og mobning
  • refleksion over samfundets, skolens, klassens og egne normer og privilegier
  • udviklingen af konkrete handlemuligheder i mødet med mobning og diskrimination

Hvad får eleverne ud f besøget?

Eleverne får mulighed for at arbejde med en mere nuanceret forståelse af køn og seksualitet. De er selv med til at udvikle konkrete redskaber til at modarbejde mobning og diskrimination, så klassen bliver et tryggere sted for alle, uanset kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering.

Normstormere er trænede i at lave et dialogbaseret og handlingsorienteret forløb med klasserne. De kommer ind på mange forskellige emner omkring at udfordre og bryde med normer. De er gode til at skabe debat og åbne elevernes øjne for nye måder at tænke på. Deres motivation er at skabe viden om forskellighed, der på sigt kan mindske mobning i skolen og hadforbrydelser i samfundet.

Normstormerne er relevant i mange forskellige fag - både samfundsfag, dansk, historie eller som et supplement til grundskolens sundheds- og seksualundervisning.

Praktisk

Et besøg varer 2 lektioner (90 minutter) og bliver udført af to uddannede normstormere, som er unge med erfaringer og særlig viden om normer for køn og seksualitet. Normstormerne underviser den enkelte klasse med max. 30 elever. Det er et krav, at der skal være en lærer tilstede under besøget.

*LGBT+ er den engelske samlebetegnelse for Lesbiske, Bøsser, Biseksuelle og Transpersoner og andre seksualiteter og identiteter.

Projektet Normstormerne er et samarbejde mellem Børn og Unge i Aarhus Kommune, LGBT Ungdom, LGBT-Liv/Aidsfondet og Sex & Samfund.

Bestil Normstormerne

Et besøg af Normstormerne varer 2 klokketimer. 

Umiddelbart efter din bestilling modtager du en foreløbig bekræftelse på undervisningen pr. mail. Efterfølgende sender Normstormerne en endelig bekræftelse pr. mail med navn og mobilnummer på de Normstormere, der kommer ud på skolen. 

Vi skal så vidt muligt forsøge at opfylde de angivne ønsker til konkrete tidspunkter. Hvis dette ikke kan lykkes, kontakter vi dig for at høre, om der er mulighed for at få besøg på andre tidspunkter.

Forinden undervisningen kontakter Normstormerne den kontaktperson, som er angivet ved bestilling for at aftale nærmere om undervisningen og få de praktiske detaljer på plads. 

Udfyld formularen nedenfor, for at bestille Normstormerne.

Felter markeret med * = skal udfyldes.

 

:
: